O Kancelarii

Nasze wieloletnie doświadczenie, połączone z szeroką i stale rozwijaną wiedzą pracowników kancelarii powoduje, iż świadczone przez nas usługi charakteryzują się przede wszystkim profesjonalizmem i rzetelnością. Dzięki temu staliśmy się jedną z najlepszych kancelarii radców prawnych na Dolnym Śląsku i w Polsce

Kancelaria została założona w dniu 16 września 1991 roku przez radcę prawnego Violettę Anweiler i radcę prawnego Piotra Dębskiego. Nazwa Kancelarii brzmiała Kancelaria Prawna CASUS s.c. Siedzibą Kancelarii od początku jej istnienia była stolica Dolnego Śląska - Wrocław.

W roku 1994 do grona wspólników Kancelarii dołączyła radca prawny Eleonora Szantyr.

W roku 2001 Kancelaria zastąpiła swoją dotychczasową nazwę nową, która brzmiała V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr Kancelaria Radców Prawnych CASUS spółka cywilna.

Tak ustalona nazwa kancelarii pozostała niezmieniona aż do 2008 roku, zmianie uległa tylko forma organizacyjno prawna, gdyż w 2002 r. Kancelaria przekształciła się ze spółki cywilnej w spółkę jawną.

Kolejna zmiana nazwy Kancelarii została dokonana na początku 2008 r., w związku z przystąpieniem do spółki nowych wspólników: radcy prawnego Magdaleny Kotulli i radcy prawnego Krzysztofa Kwaśniewicza, a także w związku z koniecznością odróżnienia nazwy Kancelarii na rynku usług prawniczych od innych podmiotów. Spółce nadano wówczas nazwę: V. Anweiler, P. Dębski, E.Szantyr i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS spółka jawna

W roku 2011 r. Kancelaria obchodziła XX – lecie swojego istnienia.

W dniu 21 lipca 2012 roku nagle i niespodziewanie grono wspólników opuściła radca prawny Eleonora Szantyr. Jej śmierć spowodowała, że kancelaria straciła nie tylko wspólnika, ale także znakomitego prawnika.

Od marca 2014 Kancelaria działa pod firmą V.Anweiler, P.Dębski, M.Kotulla, K.Kwaśniewicz Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS spółka jawna.

 

 

Czym się zajmujemy

  • Procesy inwestycyjne, nieruchomości
  • Prawo administracyjne
  • Samorząd terytorialny i inne jednostki sektora finansów publicznych
  • Prawo działalności gospodarczej, prawo spółek
  • Prawo cywilne
  • Prawo pracy
  • Prawo zamówień publicznych
  • Spory sądowe, postępowania zabezpieczające
  • Windykacja należności
  • Cudzoziemcy
  • Prawo upadłościowe i naprawcze
  • Sprawy związane z dofinansowaniem z Unii Europejskiej