Kariera

Pomagamy stawiać pierwsze kroki w karierze zawodowej

Poprzez umożliwienie odbywania praktyk, nasza Kancelaria już od wielu lat przyczynia się do pogłębiania wiedzy z zakresu różnych dziedzin prawa wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni prawniczych.

W ciągu całego roku kalendarzowego organizujemy dla ambitnych i wyróżniających się studentów oraz absolwentów prawa praktyki, podczas których osoby te, współpracując z doświadczonym prawnikiem kancelarii, nabywają praktyczne umiejętności z zakresu prawa.

Osoby odbywające praktyki w naszej kancelarii uczą się m.in. sporządzania pism procesowych oraz opinii prawnych, redagowania umów handlowych, a także sporządzania szeregu pism i wniosków do instytucji państwowych oraz samorządowych. Poznają zasady pracy biurowej, a także obsługi sprzętu biurowego.

Osoby odbywające u nas praktyki, z powodzeniem zdają egzaminy na szczeblu uniwersyteckim. Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas praktyk w naszej kancelarii, procentują podczas egzaminów na różne aplikacje, a także pomagają podczas poszukiwania pracy.

Niejednokrotnie nasi praktykanci stali się naszymi pracownikami i pozostają nimi do dzisiaj.


Osoby zainteresowane odbyciem praktyk w naszej kancelarii prosimy o przesłanie CV wraz z informacją o dotychczas odbytych praktykach, ewentualnym doświadczeniu zawodowym, aktualnym stopniu edukacji prawniczej, stopniu znajomości obsługi komputera oraz znajomości języków obcych.

Wyżej wspomniane informacje proszę przesłać mailem, na adres casus@casus.wroc.pl.


V.Anweiler, M.Kotulla, K.Kwaśniewicz

Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS sp.j. we Wrocławiu

zaprasza Studentów III-V roku prawa do udziału w prowadzonym przez Kancelarię Programie Praktyk Studenckich.

W ramach programu praktyki Studenci będą mieli możliwość m.in.:
– zapoznania się z organizacją i działaniem renomowanej kancelarii prawnej,
– nauki obsługi programów wspomagających obsługę prawną,
– poznania warsztatu pracy doświadczonych radców prawnych,
– sprawdzenia zdobytej na studiach wiedzy teoretycznej i skonfrontowania jej z praktyką stosowania prawa,
– nabycia podstaw praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, w tym sporządzania wszelkiego rodzaju pism procesowych, umów, opinii prawnych, aktów prawa miejscowego, uchwał organów spółek kapitałowych.

Od Studentów oczekujemy przede wszystkim:
– sumienności, solidności, samodyscypliny, punktualności,
– wysokiej kultury osobistej,
– dobrej organizacji pracy i zarządzania czasem,
– komunikatywności i umiejętność pracy w zespole.

Odbycie praktyki potwierdzone zostanie wydanym przez KRP CASUS IURIS zaświadczeniem oraz – na życzenie studenta – również opinią. Studenci, którzy wyrażą na to zgodę, po odbyciu praktyki zostaną ujęci w bazie danych Kancelarii wykorzystywanej w przypadku poszukiwania pracowników przez KRP CASUS IURIS, naszych Klientów bądź inne zaprzyjaźnione kancelarie prawne.

Zapraszamy i zachęcamy do składania aplikacji. Aplikacje (CV i list motywacyjny wraz ze wskazaniem proponowanego okresu praktyki) prosimy wysyłać na adres mailowy: casus@casus.wroc.pl, wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Studenta dla celów rekrutacji.

Najlepszym Studentom odbywającym praktyki Kancelaria może zaproponować dłuższą współpracę, zarówno w czasie studiów, jak i w czasie późniejszej aplikacji radcowskiej, gdzie zapewniamy objęcie patronatem oraz partycypację w kosztach aplikacji.